Українська міфологія

Книги про українську міфологію

Легенди та міфи України

Легенди та міфи України
Обкладинка книги «Легенди та міфи України»

Легенди та міфи України / уклад. В. П. Товстий. — Харків: Промінь, 2005. — 64 с.: іл.

З вікових глибин зринає перед нами фантастичний світ легенд, казок і міфів України. Книга дарує своєму юному читачеві найкращі з них. Усі вони захоплюють своєю дотепністю, витонченістю, мовним багатством. Широке коло фантастичних героїв постає перед нами: відьми й вовкулаки, вовкуни і змії, водяники й русалки, ворожбити і знахарі, вурдалаки й дідьки. Але, які б не були складні ситуації, перемагає наш дотепний і щирий народ з його багатою фантазією і мудрим гумором. Чимало легенд пов'язано з нашими уславленими Карпатами, природою України і повсякденним буттям.

Адресується дітям молодшого та середнього шкільного віку.

Міфи та легенди давньої України

Міфи та легенди давньої України
Обкладинка книги «Міфи та легенди давньої України»

Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан. 2005. — 392 с.

«Міфи та легенди давньої України» — захоплююча літературно-художня розповідь про дивовижний світ наших далеких пращурів, їхню високу духовність і єдність із Природою, рідною Землею. Пером і пензлем автор малює яскраві міфічні образи, які, незважаючи на усілякі перешкоди, пережили віки і дожили до наших днів. Це — Сварог, Перун, Дажбог, Лада, Купало, Коляда, Берегиня та інші, а ще — величезна кількість демонологічних персонажів.

Пропонована книга — то набуток багаторічної праці, який пропонується усім, хто цікавиться українським народознавством, з вірою і надією, що його належно поцінують як широкий загал читачів, так і мистецтвознавці.

«Myths and legends of the ancient Ukraine» is the striking literary-artistic story about the amazing world of our ancient ancestors, about their high morality and love to nature, to the unique Earth. The author paints with the nip and brush the bright mythic characters that, despite the various obstacles, have existed many years and live till now. They are — Svaroh, Perun, Dazhboh, Lada, Kupalo, Kolyada, Berehynya, and others, and also the great quantity of the demonological characters.

The proposed book — is the result of the many-year work and it is presented for all who are interested in the Ukrainian national science, and with belief and hope that it will be appreciated by the wide range of readers and art scientists».

Молитва до Дажбога

Молитва до Дажбога
Обкладинка книги «Молитва до Дажбога»

Войтович В. М. Молитва до Дажбога. Рівне: Оріана. 1994. — 94 с.

«Молитва до Дажбога» — своєрідне одкровення автора перед нашими Предками і всіма нами, оригінальне заглиблення засобами слова і пензля в саму глибінь історії Українського Народу.

Словник давньоукраїнської міфології

Словник давньоукраїнської міфології
Обкладинка книги «Словник давньоукраїнської міфології»

Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології: — К.: Укр. письменник, 1993.— 63 с.

Українська відьма

Українська відьма
Обкладинка книги «Українська відьма»

Милорадович В. П. Українська відьма: нариси з української демонології / Упоряд., пер., передм. О. М. Таланчук; [Приміт. В. П. Милорадовича та О. М. Таланчук]; Худож. оформл. І. А. Вишинського. — К.: Веселка, 1993. — 72 с.: іл.

Відьми, русалки, упирі, домовики, чорти — ці так давно створені народною уявою дивовижні образи — не тільки матеріал для вивчення історії народу, його мови, давньої філософії. Вони й досі живуть у свідомості сучасної людини і не втрачають свого впливу на подальший розвиток українського етносу. Отже, щоб пізнати себе, духовну культуру свого народу, треба вивчати і його вірування.

Нариси з української демонології відомого українського етнографа і фольклориста є цінною історико-науковою розвідкою, цікавою не лише фахівцеві, а й широкому колу читачів.

Примітки Василя Милорадовича та Олени Таланчук

Український гороскоп

Український гороскоп
Обкладинка книги «Український гороскоп»

Войтович В. М. Український гороскоп. — Рівне: Оріана. 1995. — 64 с.

У цій книзі Валерія Войтовича, яка с продовженням «Молитви до Дажбога», перед нами оживають образи прадавнього українського календаря. Автор дає спробу гороскопу в українських традиціях. Художнє видання розраховане на широке коло читачів: може бути корисним у народознавчих заняттях, задовольнить інтерес багатьох у пізнанні свого «зоряного знаку».

Українські замовляння

Українські замовляння
Обкладинка книги «Українські замовляння»

Українські замовляння / Упоряд. М. Н. Москаленко; Авт. передм. М. О. Новикова. — К.: Дніпро. 1993. 309 с.

До книги ввійшли найцінніші й найдосконаліші тексти української магії, народних чаклунських дійств. Цей найменш вивчений шар національної словесності сягає своїм корінням у найглибшу язичницьку давнину, ввібравши також елементи християнських уявлень про світ.