Українська міфологія

Коровай

Коровай — споріднене із словами корова, корона, корінь, що означає початок, першопричину буття. Також означає пробудження природи, плодючості полів, худоби, людей. Первісна назва «баба», у християн «паска». Священний жертівний хліб богу сонця.

Джерело

  • Войтович Валерій Миколайович Міфи та легенди давньої України. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан. 2005. — 392 с.