Українська міфологія

Боже деревце

«Боже деревце» — оберіг від усякого зла. Його вирощували з цією метою у квітниках біля хати. Зірваним на Купала та посвяченим у храмі цим полином підкурювалися, щоб оберегти себе від уроку.

Джерело

  • Войтович Валерій Миколайович Українська міфологія. — К.: Либідь, 2002. — 664 с.: іл.; Українська міфологія. — Вид. 3-є. — Рівне: Видавець В. Войтович, 2012. — 681 с.: іл.