Українська міфологія

Валерій Войтович
Мати Людська
(акварель, 1987)

Валерій Войтович Мати Людська (акварель, 1987)