Українська міфологія

Валерій Войтович
Козацькі Могили
(акварель, 1989)

Валерій Войтович Козацькі Могили (акварель, 1989)