Українська міфологія

Валерій Войтович
Кий, Либідь, Щек і Хорів
(олія, 1983)

Валерій Войтович Кий, Либідь, Щек і Хорів (олія, 1983)