Українська міфологія

Валерій Войтович
Запроданці
(акварель, 1989)

Валерій Войтович Запроданці (акварель, 1989)